Urinsyrekrystaller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undersøkelse av leddvæske gjøres regelmessig som ledd i utredningen av hovne ledd. Ved mikroskopisk undersøkelse vurderes cellulariteten, hvilke typer celler som er til stede og om det foreligger krystaller. For å vurdere krystaller er det nødvendig med et polariseringsfilter i mikroskopet.

  Ved urinsyregikt finner man oftest kun spredte urinsyrekrystaller i leddvæsken, men ved sjeldne tilfeller kan det være betydelig akkumulasjon. Da bør man overveie om materialet er fra et tofus i relasjon til leddet. Tofus er en knutet ansamling av urinsyrekrystaller (monosodium urat monohydrat krystaller) med påfølgende fremmedlegemereaksjon (1). De kan forekomme i alle anatomiske lokalisasjoner, men oftest rundt ledd.

  Leddvæsken kan prepareres som direkte utstryk eller som et nedspunnet produkt. Dette vil påvirke både cellulariteten og krystalltettheten i preparatet, avhengig av det nedspunnede volumet.

  Urinsyrekrystaller kjennetegnes ved at de er nåleformede og sterkt dobbeltbrytende i polarisert lys, mens krystaller av kalsiumpyrofosfatdihydrat som man finner ved kondrokalsinose har mer romboid utseende og mindre dobbeltbrytende egenskaper (2, 3).

  Ved påviste urinsyrekrystaller i leddvæske foreligger det per definisjon urinsyregikt, og spesifisiteten til undersøkelsen er derfor høy. Sensitiviteten er noe lavere, og det kan blant annet forklares ved manglende trening i mikroskopiske teknikker for å påvise urinsyrekrystaller (4).

  Bildet viser massiv opphopning av urinsyrekrystaller sett i polarisert lys ved 400x forstørrelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media