Hjernen som bestillingsverk?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vincent, Jean-Didier

  Lledo, Pierre-Marie

  The custom-made brain

  Cerebral plasticity, regeneration and enhancement. 180 s, ill. New York, NY: Columbia University Press, 2014. Pris USD 28

  ISBN 978-0-231-16450-4

  Forfatterne er begge erfarne hjerneforskere og skriver med kunnskap og engasjement – men hvem de skriver for, er dessverre uklart. Som tittelen indikerer er de særlig opptatt av å vise hvordan hjernen er plastisk med betydelig evne til regenerasjon. Det kan virke som et hovedanliggende å skape en motvekt mot synet på hjernen som statisk og uforanderlig, selv om vel de færreste i dag vil hevde en slik oppfatning.

  Boken begynner med et introduksjonskapittel, som spenner fra evolusjon til funksjonell hjerneanatomi, med små avstikkere innom plastisitet, læring, genetikk og filosofi. Deretter følger et kapittel hvor forfatterne tar opp utviklingsbiologiske spørsmål, blant annet med undertitler som How to build a vertebrate. Neste kapittel, The masterpiece, inneholder for det meste beskrivelse av hjernebarken og dens egenskaper, men med avstikkere til subkortikale strukturer og atferd. Så følger kapitler som behandler plastisitet og reparasjonsmuligheter mer inngående, før de i det siste kapitlet trekker opp fremtidsvyer for hvordan vi både kan kontrollere og styre plastiske prosesser og bedre hjernefunksjon med ytre midler. For meg fremstår deres fremstilling her som noe ukritisk.

  Problemet er ikke mangel på interessant stoff, men at elementene blir servert hulter til bulter, med tallrike digresjoner som forstyrrer lesingen.

  Teksten er en blanding av interessante forskningsresultater, trivielle betraktninger og nokså pompøse utsagn. For meg var denne boken en skuffelse, men det skal sies at på omslaget gjengis uttalelser fra andre hjerneforskere som har et langt mer positivt inntrykk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media