Sunn livsstil gir mindre svangerskapsdiabetes

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Et sunt levesett før svangerskapet gir betydelig lavere risiko for svangerskapsdiabetes. Dette gjelder både kvinner med normal vekt og dem som er overvektige.

Illustrasjonsfoto: Michael Rauschendorfer/NTB scanpix

Kvinnens livsstil før graviditet kan ha betydning for risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes og også for døtrenes risiko for å få sykdommen. I en prospektiv kohortstudie har amerikanske forskere studert effekten av gunstige livsstilsfaktorer som hver for seg er assosiert med lavere risiko for svangerskapsdiabetes (1).

Studien omfattet over 20 000 enkeltfødsler hos nesten 14 500 kvinner uten kronisk sykdom. Førstegangs forekomst av svangerskapsdiabetes ble rapportert i 823 graviditeter. Kombinasjonen av det å være ikke-røyker, drive moderat til intensiv fysisk aktivitet og ha sunt kosthold var assosiert med 41 % lavere risiko for svangerskapsdiabetes sammenliknet med alle andre graviditeter. Tar man i analysen i tillegg med kroppsmasseindeks < 25 før graviditet, var risikoen 52 % lavere. De som oppfylte kriteriene for sunn livsstil, hadde 83 % lavere risiko enn kvinner med usunn livsstil.

– Det er viktig å få gode studier om svangerskapsdiabetes som bidrar til å forklare årsaken til sykdommen, sier postdoktor Kjersti Mørkrid ved Folkehelseinstituttet. – Selv om det er mange feilkilder i selvrapporterte data, viser denne interessante studien at unge kvinners livsstil er viktig for å forebygge svangerskapsdiabetes. Kroppsmasseindeks er en sentral risikofaktor, men studien får også frem at fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktig uavhengig av kroppsmasseindeks. Det er et viktig budskap til unge kvinner at deres livsstil kan påvirke risiko for overvekt og diabetes i fremtidige generasjoner, sier Mørkrid.

Anbefalte artikler