Ebolaepidemien i Vest-Afrika

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Den pågående ebolaepidemien har allerede rammet flere mennesker enn alle tidligere kjente ebolaepidemier til sammen, og estimater tilsier at hundretalls til tusentalls nye mennesker vil bli smittet ukentlig i de nærmeste månedene.

Helsearbeidere ved et behandlingssenter for ebola i Liberia. Foto: AFP photo/Zoom Dosso/NTB scanpix

En rapport fra Verdens helseorganisasjons ekspertgruppe på ebola inneholder data om epidemiens første ni måneder, fra desember 2013 til september 2014 (1). I denne perioden er 4 507 bekreftede eller sannsynlige tilfeller av ebola rapportert, hvorav 2 296 har vært fatale. Det antas at det er stor grad av underrapportering, slik at reelt antall rammede sannsynligvis er betydelig høyere. Medio september ble antall affiserte doblet på 15,7 dager i Guinea og 30,2 dager i Sierra Leone. Med uendret tempo skulle 20 000 mennesker ha blitt smittet innen 2. november 2014. Oppdatert statistikk har imidlertid vist 13 567 rapporterte tilfeller per 31. oktober 2014 (2).

De vanligst rapporterte symptomene var feber (87,1 % av pasientene), slapphet (76,4 %), nedsatt appetitt (64,5 %), oppkast (67,6 %), diaré (65,6 %), hodepine (53,4 %) og magesmerter (44,3 %). Dødelighet vurdert ved å dividere antall døde på antall smittede, ga en lavere andel enn det tidligere epidemier har vist, men dette kan skyldes manglende oppfølgingsdata på mange pasienter. Da ekspertgruppen kun så på individer med kjent utfall, ble fataliteten beregnet til 70,8 % i Guinea, Liberia og Sierra Leone, men kun 45,5 % (basert på 11 tilfeller) i Nigeria.

Sykdommen smitter ved direkte kontakt med symptomatiske pasienter, og tidligere epidemier har man lyktes å stoppe gjennom grunnleggende smitteverntiltak, slik som isolering av pasienter. Arbeidsgruppen har ikke identifisert kliniske faktorer som skiller den pågående epidemien fra tidligere utbrudd, og de konkluderer med at dette utbruddets størrelse ikke først og fremst skyldes kjennetegn ved viruset, men samfunnsforhold og utilstrekkelige kontrolltiltak.

Anbefalte artikler