Lepralegen som satte spor etter seg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helle, Karen B.

  D.C. Danielssen

  En kjempe for sin tid. 206 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-450-1584-3

  Få mennesker har satt så mange spor etter seg som legen Daniel Cornelius Danielssen (1815 – 1894). Det gjelder både som lege, naturforsker og kulturmenneske i Bergen, det gjelder nasjonal innsats som politiker og forkjemper for lepraomsorgen, og det gjelder internasjonalt som lepraforsker. Han var aktiv som politiker og satt en tid på Stortinget, han var en av de førende i Bergens kulturliv, og han ledet Bergen Museum i en årrekke og deltok i biologisk forskning. Bergen Museum som forskningsinstitusjon ble siden en viktig pilar for det nye universitetet, noe som først og fremst er Danielssens fortjeneste.

  Lepra var en sykdom som økte betydelig i første halvdel av 1800-tallet, og en av Danielssens oppgaver da han ble tilsatt ved St. Jørgens Hospital i Bergen i 1839, var å utforske sykdommen og prøve å finne en årsak til den. Sammen med Carl Wilhelm Boeck ga han i 1847 ut et bokverk med tittelen Om Spedalskhed, som siden ble oversatt til andre språk. Det var den første systematiske beskrivelsen av sykdommen, basert på nøye klinisk observasjon og om-fattende obduksjoner. Danielssen beredte også mye av grunnen for at en annen kjent bergenslege, den noe yngre Gerhard Armauer Hansen, oppdaget leprabasillen i 1873. Internasjonalt har Danielssen fortsatt et stort renommé, og det kommer gjester til Bergen fra alle verdens kanter for å se hvor disse to lepraforskerne arbeidet.

  Likevel er det et paradoks at en mer omfattende biografi over Danielssen hittil ikke har vært utgitt. Karen Helle var mange år professor i fysiologi ved Universitetet i Bergen. Hun har hatt et omfattende, delvis nyoppdaget historisk materiale til rådighet, og med denne boken har hun reist et stort minnesmerke over Danielssen. Det er en høyst leseverdig biografi over en av de mest mangslungne personlighetene i norsk akademia. Hun gir også et bredt bilde av innsatsen hans innen medisin, biologi og kultur.

  Boken er nøkternt skrevet og gir et vell av informasjon om en person som hadde stor betydning i samtiden. Den er rikelig illustrert med gamle fotografier som gir en fin tidskoloritt. Biografien over Danielssen kan sterkt anbefales til alle med interesse for medisinsk historie, og spesielt gjelder det leprahistorien der Norge har en sterk internasjonal posisjon. Den kan også anbefales for lesere med interesse for vitenskapshistorie og for norsk kulturliv på 1800-tallet, selv om en god del av stoffet først og fremst har lokal interesse for Bergen. Det er god grunn til å gratulere forfatteren med arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media