Siden sist

Artikkel

Kreft er ikke krig, skrev assisterende sjefredaktør Erlend Hem på lederplass i nr. 22/2014 og fikk massiv støtte fra Tidsskriftets lesere. Lederartikkelen er suverent mest lest på tidsskriftet.no siden sist. På Facebook har saken nådd ut til nærmere 80 000 personer! Nesten 800 har klikket «liker» og 140 har delt artikkelen med sine venner.

Også på Twitter er den populær.

«@Tidsskriftet om bruk av krigsmetaforer i medisin. Har helsehjelp og omsorg ved alvorlig sykdom noe til felles med krigens umenneskelighet?»

@sungam_noj

Eldreomsorgen engasjerer. Omtalen av en norsk studie som viser at smertebehandling gjør demente mer aktive er nest mest lest på tidsskriftet.no siden sist. Den er hyppig delt på Twitter og har nådd ut til rundt 12 000 på Facebook via hyppig liking og deling.

Legevakt under lupen var hovedoppslaget vårt i nr. 22/2014. Det ble ingen kioskvelter, men ABC Nyheter har skrevet en lang og grundig artikkel om saken. Den kan anbefales.

«Nklm oppsummerer hvor lange avstander folk har til #legevakt i @Tidsskriftet. Liten andel av bef. med svært lang vei http://tidsskriftet.no/article/3258080/ …»

@legevaktmedisin

God jul til alle våre lesere! Følg og lik og del oss gjerne også i juleferien  J

Anbefalte artikler