Legeforeningen.no stenges i en periode

Artikkel

Legeforeningen bytter medlems- og kurssystem. I hovedsak kommer ikke medlemmene til å merke dette, men i perioder rundt nyttår vil løsningen være utilgjengelig.

Alle funksjoner på nettsidene, som påmelding til kurs, tilgang til grupperom og meldinger, vil fungere som normalt. 29. desember stenges legeforeningen.no for oppdatering. Løsningen er tilgjengelig så snart som mulig, men stengingen kan vare til 5. januar 2015.

Legeforeningen oppgraderer til nytt medlemssystem for blant annet å kunne utvikle nye servicetjenester for medlemmene og tillitsvalgte. I første omgang vil det bli enklere å oppdatere opplysningene sine på www.legeforeningen.no/endre-profil og kurspåmeldingene vil få flere valg. Blant annet vil det gå kortere tid fra en endring er meldt til det blir oppdatert i profilen på nett og i medlemssystemet. I kurskatalogen blir blant annet påmeldingsfunksjonen og kursbeskrivelsene oppdatert.

Under omleggingen i desember vil det ikke bli sendt ut noen fakturaer for kurs, men påmeldingene fungerer som normalt.

Fra nyåret vil alle endringer i opplysninger om medlemskap skje via nettsiden.

Anbefalte artikler