Hoftebrudd på Sørlandet – forekomst og dødelighet

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På Sørlandet er forekomst og dødelighet av lavenergibrudd i hoften høy og øker med økende alder. Menn har dårligere overlevelse etter et hoftebrudd enn kvinner.

  Andreas P. Diamantopoulos . Foto: Kjøstvedt foto
  Andreas P. Diamantopoulos . Foto: Kjøstvedt foto

  Rundt halvparten av kvinner over 50 år vil i løpet av sin resterende levetid pådra seg et osteoporotisk beinbrudd. I løpet av det første året etter et hoftebrudd dør 25 % av pasientene. Tidligere studier har vist at Norge har den høyeste forekomsten av hoftebrudd i verden. Til nå har vi ikke hatt data fra Sørlandet. Generelt har det vært mangelfulle data knyttet til mortalitet etter hoftebrudd i Norge.

  I mitt doktorgradsarbeid identifiserte jeg alle pasienter som i 2004 – 05 hadde lavenergibrudd i hoften. Alle pasienter hadde minst fem års observasjonsperiode. I samme toårsperiode utførte jeg en prospektiv studie der pasienter med denne type brudd på Sørlandet sykehus Kristiansand ble inkludert og undersøkt i henhold til en standardisert protokoll.

  Jeg fant at på Sørlandet er forekomsten av lavenergibrudd i hoften på samme nivå som i andre geografiske områder i Norge. Dødelighet for pasienter med hoftebrudd er betydelig høyere sammenliknet med befolkningen for øvrig både ett år og fem år etter bruddet. Sammenliknet med kvinner hadde menn en betydelig høyere dødelighet etter hoftebruddet. Komorbiditet synes å øke dødeligheten.

  Lavenergibrudd i hoften er et stort helseproblem i Norge, som ledsages av høy morbiditet og dødelighet. Selv om nyere data tyder på redusert forekomst av hoftebrudd også i Norge de siste ti årene, vil antallet av denne type brudd øke med økningen av antall eldre i tiden fremover.

  Disputas

  Andreas P. Diamantopoulos disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er The epidemiology of fragility hip fracture in Southern Norway: A study on incidence, mortality and predictors of mortality.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media