Gluten til spedbarn gir verken mer eller mindre cøliaki

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Daglig inntak av gluten i spedbarnsalder reduserer ikke risikoen for å utvikle cøliaki før treårsalder.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Cøliaki forekommer hos 1 – 3 % av befolkningen og hos 10 % av dem som har førstegradsslektninger med cøliaki. Sykdommen er sterkt assosiert med vevstypeantigenene HLA-DQ2 eller HLA-DQ8, som imidlertid finnes hos en firedel av normalbefolkningen. Dette tyder på at også miljøfaktorer har betydning for utviklingen av cøliaki. Kan risikoen for cøliaki reduseres dersom gluten blir introdusert i kosten i 4 – 6 måneders alder, slik noen studier tyder på?

I en randomisert studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine deltok nesten 1 000 spedbarn med minst én førstegradsslektning med cøliaki og med vevstypene HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 (1). Fra 16 – 24 ukers alder fikk om lag halvparten av barna 100 mg gluten daglig, mens resten fikk placebo. Ved treårsalder var det ingen signifikante forskjeller i utviklingen av cøliaki i de to gruppene. Det var heller ingen signifikante forskjeller i økning av antistoffer mot transglutaminase-2 eller gliadin. Det var ingen beskyttende effekt av amming for dem som fikk gluten.

– Denne studien tar utgangspunkt i observasjoner fra den «svenske epidemien» i 1980-årene der det ble spekulert på om manglende amming og/eller utsatt introduksjon av gluten kunne forklare økt forekomst av cøliaki blant små barn, forteller Knut E. A. Lundin, som er overlege ved Seksjon for fordøyelsessykdommer ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Epidemiologiske studier fra USA og Norge har vist en sammenheng mellom introduksjon av gluten før fire eller etter seks måneders alder og risiko for cøliaki. I denne studien finner man imidlertid ikke støtte for dette. Den viktigste svakheten med studien er at man brukte en lav dose gluten, som bare er 2 % av naturlig inntak. Det kan hende at en høyere dose ville gitt et annet resultat, sier Lundin.

Anbefalte artikler