Type 2-diabetes hos innvandrere fra Sør-Asia

Cecilie Wium Om forfatteren
Artikkel

Sørasiater med type 2-diabetes ser ut til å være mer insulinresistente enn norske diabetespasienter, og det er hovedsakelig leverens insulinfølsomhet som er affisert.

Cecilie Wium. Foto: Birgit Skjelvik, Oslo universitetssykehus

Forekomsten av diabetes er høy i sørasiatiske land (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka) og hos innvandrere fra denne regionen til vestlige land. I Norge utgjør sørasiater, spesielt pakistanere, en av de største innvandrergruppene. Prevalensen av type 2-diabetes er tidligere vist å være høy i denne gruppen også i Norge og vil kunne bli en ikke ubetydelig folkehelseutfordring.

Målet for min doktorgrad har vært å se etter forskjeller i hvordan type 2-diabetes arter seg hos sørasiater og nordmenn. Jeg har blant annet målt insulinfølsomhet og beregnet leverens glukoseproduksjon. Videre har jeg sett på kroppssammensetning og fettfordeling. Til tross for at den norske gruppen var mer overvektig, hadde sørasiatene dårligere regulert diabetes. De så ut til å være mer insulinresistente, og det var spesielt leverens insulinfølsomhet som var klart nedsatt. Hos sørasiatene var det også en signifikant negativ korrelasjon mellom mengden visceralt fett og insulinfølsomhet.

Funnene i min studie vil danne grunnlaget for videre studier av leverens glukose- og fettmetabolisme hos sørasiater og vil kunne få betydning for fremtidig valg av behandlingsstrategi i denne pasientgruppen. Behandling spesielt rettet mot insulinresistens i lever kan vise seg å være gunstig.

Disputas

Cecilie Wium disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6. 6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Clinical and pathophysiological characteristics of type 2 diabetes in South Asian immigrants to Norway.

Anbefalte artikler