Re: Fortsatt stor mangel på turnusplasser

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne artikkelen blir vi fortalt at i underkant av 500 søkere ikke hadde fått turnusplass per september 2014 (1), men mangelen på turnusplasser er ikke så stor som man her kan få inntrykk av. 220 av søkerne på turnusstilling med oppstart høsten 2014 hadde eksamen fra før 2014 (2). Dette etterslepet kommer til å bli redusert med årene. Det har i mange år vært ventetid på gjennomføring av turnustjenesten, og dette var en av begrunnelsene til å endre til søknadsbasert turnustjeneste. Av de 474 søkerne som ikke fikk turnusplass, var det 73 søkere som også hadde søkt i tidligere søknadsrunder. Av disse var åtte søkere med norsk utdanning og 41 med norsk nasjonalitet. Men det var bare seks kvalifiserte søkere som ikke var i relevant helsefaglig arbeid pr. 1.9.14 (2).

  Det er ikke lenger krav om turnustjeneste for å bli ansatt i legestilling i Norge. Det er derfor feil å påstå at halvparten av medisinerstudentene står uten turnusplass i september. En turnuslege er ikke student, men autorisert norsk lege, som kan velge mellom en rekke legestillinger i påvente av turnusstilling. Min konklusjon er derfor at sykehusene bør prioritere å opprette flere stillinger for leger i spesialisering (LIS) framfor flere turnusstillinger. Det er urealistisk å tro at vi kan få begge deler samtidig. Vi trenger først og fremst flere spesialister med norsk utdanning, og det står mange dyktige leger og venter på LIS-stilling i Norge. Kanskje noen kunne kartlegge lengden på denne køen?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media