Språkspalten

Dette er artikkeltypen for informasjon og debatt om medisinsk terminologi og for stoff om språk generelt.

Språkspalten er stedet for presentasjon av nye medisinske begreper og for utvikling av gode norske medisinske ord og uttrykk. Du oppfordres særlig til å bidra med kommentarer til begrepsutvikling og termbruk på egne fagområder. Språkhistoriske og etymologiske betraktninger presenteres. Spørsmål av allmennspråklig karakter tas også opp. Vi mottar gjerne tips om emner som kan omtales.

Slik bygger du opp artikkelen

Innlegg skal ha en poengtert, kort tittel, en kortfattet ingress, være på ca. 400 ord (lengden kan variere), ha litteraturreferanser og gjerne illustrasjon.

Vi hjelper deg med

  • illustrasjon til saken
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media