Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Kommentarer til artikler

Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren

Kommentarer til artikler publisert i Tidsskriftet sendes inn via, og publiseres fortløpende på Tidsskriftets nettside. Noen innlegg velges ut og publiseres som Brev til redaktøren i papirutgaven.

 • Gå til artikkelen du ønsker å kommentere.
  Velg «Kommenter artikkel» fra artikkelmenyen på venstre side av artikkelen.
 • Innlegget kan være på maksimalt 3200 tegn inkludert mellomrom og maksimalt fem referanser. Merk at du ikke vil kunne laste opp artikkelen dersom du overskrider ordgrensen.
 • Sammen med innlegget legger du inn navn, e-postadresse, arbeidssted (skriv «ikke aktuelt» om du ikke ønsker å oppgi arbeidssted), eventuelle medforfattere og interessekonflikter. Det er viktig at du legger inn en e-postadresse du sjekker jevnlig, da det redigerte innlegget vil bli sendt til denne adressen for godkjenning før publisering.
 • Før du sender inn innlegget må du krysse av for at du aksepterer Tidsskriftets retningslinjer for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre språklige endringer i kommentaren. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten “Brev til redaktøren”.

Studer gode eksempler

Fremdeles uklart om screening

Vi hjelper deg med

 • språklig bearbeiding
 • eventuell illustrasjon

Retningslinjer for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren

 • Innlegget må kommentere det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen
 • Alle felter må fylles ut før du kan poste kommentaren.
 • Ditt fulle navn blir publisert sammen med kommentaren.
 • Når kommentaren er publisert, har du ikke mulighet til å redigere eller slette den.
 • Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler og kan ikke kopiere tekst som er publisert i andre medier. Siterer du andre, oppgi referanse.
 • Det må fremgå i teksten hva som er dine egne meninger og hvordan du eventuelt kan dokumentere andre påstander i innlegget.
 • Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for anonymisering og samtykke som for øvrige artikler i Tidsskriftet. Vi er generelt tilbakeholdne med å publisere pasienthistorier i kommentarer til artikler, også når det er pasienten selv som skriver.
 • Behandle andre deltakere i debatten med respekt. Vi tillater ikke ryktespredning om enkeltpersoner, men det er tillatt å diskutere offentlige personer i kraft av deres verv på en saklig måte.
 • Vær særlig varsom om du kommenterer sykehistorier av hensyn til pasienten og pårørende.
 • Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen før publisering.
 • Publisering på nett skjer fortløpende.
 • Alle innlegg vurderes for publisering i papirutgaven og kan komme på trykk uten at du varsles i forkant.
 • Alle innlegg kan bli indeksert i medisinske databaser og koblet til artikkelen som kommenteres.