Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Medisinsk historie

I denne spalten publiseres artikler om medisinhistoriske emner. Variasjonen er stor, både med hensyn til tidsepoke, artikkeltype og tema.

Artikler om medisinsk historie blir som regel samlet i Tidsskriftets julenummer, påskenummer eller sommernummer, men kan også publiseres ellers i året.

Slik bygger du opp artikkelen

Alle artikler skal innledes med et sammendrag på opptil 200 ord. Dette kan enten være strukturert eller ustrukturert.

Vi hjelper deg med

  • redaksjonell og faglig vurdering
  • å vurdere og å finne frem til illustrasjoner
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: