Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Anonymisering og informert samtykke

Ved omtale av pasienter skal det innhentes skriftlig informert samtykke. For å sikre pasienters anonymitet skal detaljer som kan føre til identifisering av enkeltpersoner, unngås, med mindre de er avgjørende av vitenskapelige grunner.

Pasienten (eller foresatte/pårørende) må fylle ut dette samtykkeskjemaet (English version). Skjemaet skal oppbevares hos forfatter og må kunne fremvises på forespørsel. Skjemaet skal ikke sendes til redaksjonen. Vi anbefaler at skjemaet lagres i pasientens journal. Som forfatter har du ansvar for at pasienten tilbys å se den ferdige artikkelen før publikasjon.

Det skal oppgis i følgebrevet om informert samtykke er innhentet. Fødselsår eller eksakte tidsangivelser bør av anonymitetshensyn unngås i sykehistorier - bruk heller pasientens omtrentlige alder og relative tidsangivelser, f.eks. ”En kvinne i 30-årene (…) Tre år senere ble hun innlagt (…)”. Ved bruk av foto er maskering av øynene ikke tilstrekkelig for å sikre anonymitet. Endring av faktisk informasjon, som kjønn og alder, er heller ikke en akseptabel måte å sikre anonymitet på. Vær oppmerksom på at pasientopplysninger i teksten, sett i sammenheng med foto og andre illustrasjoner, kan gjøre at pasienten kan gjenkjennes. Det skal ikke innleveres/lastes inn bilder, for eksempel røntgenbilder, med personidentifiserende opplysninger på. Disse må fjernes før innlevering.

Litteratur