Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Forskningsetikk

Studier som skal vurderes for publisering i Tidsskriftet, må ha de nødvendige forskningsetiske tillatelser. I tillegg vil Tidsskriftet alltid gjøre egne publiseringsetiske vurderinger.

Det forutsettes at forfatterne har innhentet de nødvendige tillatelser til bruk av pasientopplysninger, laboratoriedata, illustrasjoner etc. Ved omtale av medisinsk og helsefaglig forskning (jf. helseforskningsloven) skal det angis om undersøkelsene er forelagt og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Kvalitetssikringsprosjekter som benytter helseopplysninger, men som faller utenfor REKs mandat, skal være meldt til personvernombud dersom de ønskes publisert i Tidsskriftet.

Registrering

For manuskripter som omtaler kliniske forsøk, skal det foreligge et registreringsnummer i en av de godkjente internasjonale databasene for slike studier.

Interessekonflikter

Eventuelle kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript, skal angis i følgebrevet og i et eget interessekonfliktskjema.

Finansiering av prosjektet

Det må redegjøres for finansiell bistand til prosjektet. Opplysninger om slik bistand skal fremgå i et eget avsnitt på slutten av artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.

Litteratur

Bare spør! Leder i Tidsskriftet nr. 15/2010