Andre klager

Klager relatert til innhold, prosedyrer eller redaksjonell linje behandles som beskrevet under.

Klage på refusjon omtales separat.

Klager relatert til innhold eller redaksjonelle prosedyrer rettes til redaksjonen@tidsskriftet.no med kopi til redaksjonssjef cathrine.idsoe@tidsskriftet.no Klagen behandles av to eller flere redaktører. Ved fortsatt misnøye etter initial behandling, kan klagen løftes til sjefredaktør. Redaksjonen gjør sitt ytterste for å svare ut klager så fort som mulig, vanligvis innen to uker.

Dersom den som har fremsatt klagen ikke er fornøyd etter at saken er formelt avsluttet i Tidsskriftet (dvs. sjefredaktør har gitt et endelig svar), er det mulighet for å klage til Committee on Publication Ethics (COPE). Formålet til COPE er i slike saker å gi råd og fasilitere løsninger.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media