Forfatterveiledning:

Dobbeltpublisering

Studier som allerede er publisert et annet sted, kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Tidsskriftet.

Med tidligere publisering menes publisering i allment tilgjengelige former, for eksempel i tidsskrifter, aviser, magasiner og mastergradsoppgaver og på Internett. Dobbeltpublisering og sekundærpublisering aksepteres i all hovedsak ikke.

Vær oppmerksom på at studentoppgaver kan danne utgangspunkt for en originalartikkel. Dette forutsetter tidsbegrenset klausulering av ev. annen publisering, dvs. at teksten ikke er gjort offentlig tilgjengelig. I mange tilfeller anbefaler vi å vurdere artikkelformatet som primær publiseringsform i stedet for en tradisjonell oppgavebesvarelse. Se også studentoppgaver og publisering i Tidsskriftet.

Se også: