Dobbeltpublisering

Studier som allerede er publisert et annet sted, kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Tidsskriftet.

Med tidligere publisering menes publisering i allment tilgjengelige former, for eksempel i tidsskrifter, aviser, magasiner og mastergradsoppgaver og på Internett. Dobbeltpublisering og sekundærpublisering aksepteres i all hovedsak ikke. Manuskripter som er tilgjengeliggjort på preprint-servere vurderes individuelt, og med de forbehold som anføres i anbefalingene fra Vancouver-gruppen. Tidsskriftet forbeholder seg imidlertid retten til å avvise manuskripter dersom innholdet allerede er gjort offentlig kjent gjennom media, og vi vurderer at publisering hos oss vil tilføre lite nytt. Vi forutsetter at forfatter velger en preprint-server hvor det tydelig fremgår at manuskriptene ikke er fagfellevurdert. Forfatterne må ved innsending av manuskriptet gjøre redaksjonen oppmerksom på at det foreligger som preprint. Det er også forfatters ansvar at lesere av preprint-versjonen henvises til en eventuell publisert versjon.

Vær oppmerksom på at studentoppgaver kan danne utgangspunkt for en originalartikkel. Dette forutsetter tidsbegrenset klausulering av ev. annen publisering, dvs. at teksten ikke er gjort offentlig tilgjengelig. I mange tilfeller anbefaler vi å vurdere artikkelformatet som primær publiseringsform i stedet for en tradisjonell oppgavebesvarelse. Se også studentoppgaver og publisering i Tidsskriftet.

Se også:

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media