Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Medisinen i bilder

I spalten publiseres bilder eller videoer av pasienter, prosedyrer, diagnostikk eller behandling.

Illustrasjonen skal være det bærende elementet i artikkelen, og hensikten er å vekke leserens interesse og stimulere til læring. Artikkelen må derfor være lett å forstå, også for leger som ikke har detaljkunnskap om emnet.

Antallet illustrasjoner som publiseres vil oftest begrenses til én eller to, men flere bilder/videoer kan sendes inn slik at redaksjonen kan vurdere hvilke som egner seg best for publisering.

Slik bygger du opp artikkelen

Teksten skal inneholde tittel og en kort beskrivelse av pasienthistorien, relevante funn, eventuell utredning, behandling og oppfølging av omtalt pasient.

Illustrasjonen(e) skal omtales i teksten. Vurder om bildet/videoen bør påføres piler eller andre markeringer for å hjelpe leseren til å forstå innholdet og gi oss eventuelt beskjed om dette i følgebrevet.  

Manuskriptet bør inneholde 1-3 referanser hvor leseren kan innhente mer informasjon om temaet. Totalt kan teksten bestå av inntil 400 ord, inkludert tittel, referanse og forfatternes adresser og minibiografier.

Det må foreligge skriftlig samtykke til publisering, som innhentes på Tidsskriftets skjema. Som forfatter har du ansvar for at pasienten tilbys å se den ferdige artikkelen før publikasjon.

Behandling og utredning involverer ofte mange aktører både i og utenfor den institusjon som artikkelen utgår fra. Tidsskriftet forventer at alle relevante behandlere og utredende avdelinger er informert når en kasuistikk skal publiseres.

Vi hjelper deg med

  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: