Følgebrev

Når du sender inn et manuskript, er det visse opplysninger som du må ha med. Noen av disse opplysningene skriver du på den første siden i manuskriptet, mens andre ting tar du med i et eget følgebrev.

Manuskriptets første side må inneholde

  • Manuskriptets tittel
  • Forfatternes navn, arbeidssted og adresse i riktig forfatterrekkefølge
  • Kontaktforfatterens navn, telefonnummer og e-postadresse

Følgebrevet kan inneholde

Følgebrevet kan lastes opp som en Word-fil eller skrives rett inn i en tekstboks i systemet

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media