Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Internasjonale retningslinjer

Tidsskriftet følger internasjonale publiseringsetiske retningslinjer for vitenskapelige tidsskrifter, nærmere bestemt retningslinjene fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, Vancouver-gruppen) og The Committee on Publication Ethics (COPE).

Disse retningslinjene er utviklet i løpet av de siste 10 - 20 årene og regulerer en rekke forhold, bl.a. hva slags forskning som kan publiseres, hvem som kan og må stå som forfatter av en artikkel, hva som regnes som interessekonflikter, hvordan artikler bør kvalitetssikres og hvordan feil skal rettes opp. Vancouver-reglene sier f.eks. eksplisitt at redaktøransvaret er det samme for Internett som for papirutgave. Og at det er helt uakseptabelt å fjerne eller endre på noe som allerede er publisert - også når det er mulig (slik det er på Internett).

Les også:

Redaksjonelle valg og publikasjoners profil. Leder i nr. 7/2008