Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Forfatterskap

Bare en person som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfatter av en artikkel.

Alle forfattere skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at de kan ta offentlig ansvar for angjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare dem som oppfyller alle de følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og tolking av data
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

Ved felles (kollektivt) forfatterskap, det kan f.eks. være en gruppe eller en organisasjon, må en eller flere personer som er ansvarlige for innholdet, navngis. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. Hvordan den enkelte har bidratt, bør presiseres (eksempel: i datainnsamlingen, som veileder etc.). Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke.

Disse reglene er de samme som Vancouver-gruppens regler for forfatterskap. Reglene sier ikke noe om forfatterrekkefølgen. Tidsskriftet har åpnet for spesifisering av forfatternes bidrag, for eksempel ”XX og YY har bidratt like mye til denne artikkelen”.

Alle forfattere som har bidratt til et manus, må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Se også: