Fra fagmiljøene

Her publiseres viktige nyheter fra et fagfelt til (i første rekke) leger utenfor fagfeltet. Det kan være nye retningslinjer for behandling eller oppfølging av en tilstand, erfaringer fra en sykehusavdeling, informasjon om viktige strømninger innen et fagmiljø etc.

Vi gjør en redaksjonell vurdering av alle innlegg.

Slik bygger du opp artikkelen:
- Artikkelens lengde skal ikke overstige 500 ord, inkludert tittel, en innledende ingress på én til to setninger og referanser.
- Bruk gjerne 1-2 mellomtitler.

Vi hjelper deg med:
– språklig bearbeiding
– formatering av referansene

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media