Språk

Tidsskriftet legger stor vekt på godt språk og bruk av norsk terminologi. Vi har en egen ordliste med anbefalte skrivemåter for medisinske ord og uttrykk og svarer gjerne på språklige spørsmål.

Husk at Tidsskriftet er et generelt medisinsk tidsskrift. Det betyr at du skriver for et bredt publikum. Derfor er det viktig å forklare snevre betegnelser og være forsiktig med bruk av forkortelser. Sørg for å strukturere teksten på en logisk og ryddig måte som hjelper leseren til å forstå innholdet.

Tidsskriftet publiserer manus på norsk på begge målformer og på skandinaviske språk. Manus på samisk krever oversettelse til norsk, men kan i tillegg publiseres på originalspråket på nett. På norsk står du fritt i valg av skriftspråksvariant så lenge du følger offisiell rettskriving for enten bokmål eller nynorsk.

Etter godkjenning blir alle manus språklig bearbeidet av manusredaktør.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • å redigere teksten slik at den får god språklig flyt og struktur
  • å finne riktige norske betegnelser
  • å formulere en god tittel

Bruk gjerne også Språkrådets ressurser når du lurer på noe.

Ordliste    Forkortelser

Talluttrykk    Bindestrek

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media