Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Kronikk

Begrunnede meningsytringer, analyser og presentasjon av nye hypoteser.

Kronikker omhandler ofte aktuelle medisinske og helsepolitiske emner, og er friere og mer populariserte enn tradisjonelle medisinskvitenskapelige artikler.

Slik bygger du opp artikkelen

Innled med en poengtert ingress på om lag 60 ord. Du står fritt i utformingen av løpende tekst. Det er ingen fast struktur i kronikker, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler.

Litteraturlisten settes opp i henhold til Tidsskriftets praksis.

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord fra og med tittel til og med siste referanse. Kronikken kan gjerne inneholde tabeller, bilder og figurer.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding

En kronikk i hvert nummer illustreres av Tidsskriftets illustratør.

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg kronikker som du kan bruke som inspirasjon: