Forfatterveiledning:

Debattartikkel

Her publiseres meningsytringer om aktuelle kliniske, vitenskapelige og helsepolitiske emner. Debattartikler skal kunne leses uavhengig av tidligere publiserte artikler i Tidsskriftet.

NB: tilsvar til publiserte artikler skal sendes inn som kommentarer (se forfatterveiledning for kommentarer her). Gå i så fall inn på den respektive artikkelen og bruk knappen «kommenter artikkel».

Slik bygger du opp artikkelen

Artikkelens lengde bør ikke overstige 800 ord, inkludert tittel, en innledende ingress på én til to setninger, referanser og eventuelle figur-/tabelltekster. Bruk gjerne 1-2 mellomtitler.

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: