Klage på refusjon  

Hvis du mener manuskriptet ditt er refusert på feilaktig grunnlag, er du velkommen til å klage.  

Som forfatter av et refusert manuskript har du full anledning til å klage dersom du mener avgjørelsen er feil. Dersom det er flere forfattere, ser vi  helst at klagen formidles via kontaktforfatter. En klage bør ta utgangspunkt i innvendingene fra redaksjonen eller fagfellevurdererne, enten ved å imøtegå disse, klargjøre misforståelser eller ved å angi hvordan man kan revidere manuskriptet for å imøtekomme innvendingene.  

Vær oppmerksom på at mange manuskripter refuseres på bakgrunn av redaksjonell prioritering og vurdering av om manuskriptet er innenfor Tidsskriftets formål. Dessuten må manuskriptet oppfattes som relevant for eller tilpasset Tidsskriftets primære målgruppe. Refusjoner basert på slike redaksjonelle vurderinger vil vanligvis ikke bli omgjort ved klage.  

Klager på refusjon av vitenskapelige manuskripter behandles i Tidsskriftets ukentlige redaksjonsmøte. Redaksjonen kan velge å opprettholde refusjonen, åpne for revisjon av manuskriptet eller sende manuskriptet til ytterligere fagfellevurdering. Merk at dersom det åpnes for revisjon er ikke det en garanti for at manuskriptet vil bli antatt for publisering. Dersom refusjonen opprettholdes, er avgjørelsen endelig og ny klage vil ikke bli vurdert.  

Klage på refusjon sendes til redaksjonen@tidsskriftet.no med kopi til ansvarlig redaktør for manuskriptet. Skriv "klage på refusjon av ….. (manusnummer)" i emnefeltet. Frist for å sende inn klage er innen to måneder etter at manuskriptet ble refusert.  

Klager relatert til innhold, prosedyrer eller redaksjonell linje omtales separat.

Forslag til litteratur 

Når redaktøren gjør feil. Leder i nr. 20/2008.  

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media