Legelivet

Denne artikkeltypen rommer refleksjoner om livet som lege og personlige opplevelser med relasjon til helse og helsevesenet.

Artikkeltypen skrives oftest av leger, men er også åpen for annet helsepersonell, pasienter og pårørende. En tekst i denne spalten er som best når den både er personlig eller nær og til ettertanke.

Av og til kan det være nødvendig eller ønskelig å anonymisere tid og sted for opplevelsene, noe som redaksjonen gjerne bistår med. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig at forfatter er anonym. Da må redaksjonen være kjent med forfatterens identitet.

Slik bygger du opp artikkelen

Artiklene skal vanligvis ikke overskride 800 ord, inkludert tittel, ingress og referanser.

Du kan gjerne sende inn forslag til illustrasjon.

Vi hjelper deg med

  • språklig bearbeiding
  • rentegning av figurer
  • redigering og klargjøring av bilder

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon:

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media