()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bildet viser en blindtarm fra en pasient som ved et uhell svelget et tannlegebor under et tannlegebesøk. Boret var 20 mm langt med en skarp diamantspiss. Pasienten ble sendt direkte til lokalsykehuset av tannlegen, med ønske om gastroskopisk fjerning av boret. Et røntgenbilde viste at boret hadde passert til tynntarmen og derfor var umulig å fjerne med gastroskop. Diamantspissen førte til bekymring for tarmperforasjon og man ønsket å forsikre seg om at boret passerte. CT abdomen utført tre dager senere viste at boret hadde lagt seg i coecum, noe som ble bekreftet ved røntgen av abdomen etter enda en uke. Etter ytterligere ti dager utførte man koloskopi, uten at man klarte å finne fremmedlegemet. Samme dag ble det utført nok en CT som nå viste at boret lå i enden av en 5 cm lang, reaksjonsløs blindtarm.

  Pasienten ble elektivt appendektomert med laparoskopi tre uker senere, der man ved disseksjon av preparatet fant boret fint beliggende i blindtarmen. Både operasjonen og det postoperative forløpet var ukomplisert.

  Det er ikke uvanlig at det svelges fremmedlegemer, og i de fleste tilfeller passerer de gastrointestinalkanalen uten komplikasjoner. I litteraturen er det beskrevet flere tilfeller med funn av fremmedlegemer i blindtarmen (1). De kan være påvist som bifunn, at man har fulgt et fremmedlegeme med røntgen for å se at det passerer, eller oppdaget hos en pasient med akutt appendisitt eller tarmperforasjon.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media