Salg av tobakksvarer bør forbys

Carl Ditlef Jacobsen, Liv Johannson, Arne Heimdal Om forfatterne
Artikkel

Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud.

Vi har i mange år arbeidet for å fjerne tobakksvarer fra Norge. Helseskadene er mange og koster samfunnet fortsatt store ressurser. I tillegg har tobakksproduksjonen alvorlige skader på natur og miljø globalt.

Heldigvis har god informasjon og et lovverk som sterkt innskrenker bruken av tobakksvarer, i betydelig grad redusert forbruket: I 1975 kom forbudet mot tobakksreklame, i 1988 den første røykeloven og i 1994 loven som kanskje i størst grad sørget for røykfrie miljøer i offentlige rom. Ingen foreldre ønsker at deres egne barn skal bli røykere.

Representanter for tobakksindustrien har nylig gått ut i mediene og advart mot røyking, men regner med salg av nikotinholdige erstatningsprodukter.

Legeforeningens landsstyre vedtok på møtet i Sarpsborg juni 1981 arbeidsmålet Røykfritt Norge år 2000. Dette ble ikke fulgt adekvat opp. Senere har foreningen flere ganger tatt til orde for nye tiltak mot tobakken, senest i Tidsskriftet nr. 16/2018, der presidenten antyder «små skritt for å kvitte seg med tobakken» (1).

Tiden er moden for å stoppe omsetningen av tobakksvarer i Norge. Dette mener vi best kan gjøres gjennom et forbud mot alt salg av tobakksvarer.

Vi anmoder Den norske legeforening om å starte denne prosessen, som er i samsvar med foreningens gjentatte målsetting om sterkere tiltak mot tobakken.

Anbefalte artikler