Salg av tobakksvarer bør forbys

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lovverket er sannsynligvis det beste verktøyet i kampen mot tobakk. Nå er tiden inne for forbud.

  Vi har i mange år arbeidet for å fjerne tobakksvarer fra Norge. Helseskadene er mange og koster samfunnet fortsatt store ressurser. I tillegg har tobakksproduksjonen alvorlige skader på natur og miljø globalt.

  Heldigvis har god informasjon og et lovverk som sterkt innskrenker bruken av tobakksvarer, i betydelig grad redusert forbruket: I 1975 kom forbudet mot tobakksreklame, i 1988 den første røykeloven og i 1994 loven som kanskje i størst grad sørget for røykfrie miljøer i offentlige rom. Ingen foreldre ønsker at deres egne barn skal bli røykere.

  Representanter for tobakksindustrien har nylig gått ut i mediene og advart mot røyking, men regner med salg av nikotinholdige erstatningsprodukter.

  Legeforeningens landsstyre vedtok på møtet i Sarpsborg juni 1981 arbeidsmålet Røykfritt Norge år 2000. Dette ble ikke fulgt adekvat opp. Senere har foreningen flere ganger tatt til orde for nye tiltak mot tobakken, senest i Tidsskriftet nr. 16/2018, der presidenten antyder «små skritt for å kvitte seg med tobakken» (1).

  Tiden er moden for å stoppe omsetningen av tobakksvarer i Norge. Dette mener vi best kan gjøres gjennom et forbud mot alt salg av tobakksvarer.

  Vi anmoder Den norske legeforening om å starte denne prosessen, som er i samsvar med foreningens gjentatte målsetting om sterkere tiltak mot tobakken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media