m2015/8
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Noe å lære av
Kronikk
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media