Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Geir Wenberg Jacobsen

Leder

Brev til redaktøren

Cecilie Rustad
Hilde Bjørndalen
Anne Grethe Myhre
Cathrine Alsaker Heier
Joachim Horn
Andreas Knaus
Ivan Hvid
Else Merckoll
Målfrid Tveiterås
Jostein Westvik
Marianne Holm

Kommentar og debatt

Guri Ranum Ekås
Lars Engebretsen
Cathrine Ebbing
Synnøve Lian Johnsen
Jørg Kessler
Torvid Kiserud
Svein Rasmussen
Eivind Verley Kvittingen
Bjørn Gjelsvik
Knut Gjesdal

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Haakon B. Benestad

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Jannike Reymert

Originalartikkel

Christina Brudvik
Hina Tariq
Soosaipillai V. Bernardshaw
Knut Steen

Noe å lære av

Øyvind Bruserud
Eystein Sverre Husebye

Kronikk

Anne Gro Pedersen
Christian Lycke Ellingsen

Personlige opplevelser

Språkspalten

Benedicte Paus

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Ivar Sønbø Kristiansen
Terje Fladvad
Ketil Joachim Ødegaard
Jon Arne Søreide
Richard Heitmann

Legelivet

Steinar Solberg
Anne Charlotte Brun

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Christian Helland
Stein Runar Østigaard
Christine Rian Johannessen

Gjesteskribent

Ulf Jansen