Omfangsrik bok av varierende nytteverdi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berge, Torkil

  Dehli, Lars

  Fjerstad, Elin

  Energityvene

  Utmattelse i sykdom og hverdag. 386 s. Oslo: Aschehoug, 2014

  ISBN 978-82-03-29397-9

  Med denne utgivelsen henvender psykologene Berge, Dehli og Fjerstad seg til personer som lever med utmattelse. Dette er en tilstand som bl.a. kjennetegnes av varig tretthet og av at hvile ikke fører til normal restitusjon. Det er spesielt tilfellet ved utmattelsessyndromet, som får mest oppmerksomhet. Men vedvarende energimangel forekommer også som viktig symptom ved kroniske og maligne sykdommer, dels undervurdert og underkommunisert av helsepersonell.

  Mange får sin livskvalitet redusert av mangel på overskudd. Situasjoner, livsomstendigheter, personlighetstrekk og symptomer som søvnforstyrrelse og smerte kan bli til «energityver». Forfatternes intensjon er å hjelpe til å identifisere, analysere og håndtere slike faktorer.

  Det gis en oversikt over utmattelsens forekomst, dens forskjellige fasetter og en innføring i mulige årsaksforklaringer: en biopsykososial modell og en stressårbarhetsmodell.

  Forfatterne beskriver betydningen av vaner for våre handlinger, og flere kapitler omhandler endring og mestring – bokens viktigste tema. Når verktøy og strategier for håndtering av utmattelse introduseres, står aktivitetskartlegging og dosering av aktivitet, gjennom detaljert planlegging, sentralt. To obligatoriske mentale strategier, kognitiv terapi og oppmerksomt nærvær (mindfulness), presenteres.

  Symptomene smerter og søvnproblemer behandles i egne kapitler, før utmattelsens betydning for partner, barn og arbeidsmiljø drøftes. Den tematisk sorterte litteraturlisten inneholder både pasientrettet lesestoff og fagartikler.

  Boken egner seg best som selvhjelpslitteratur, i tråd med forfatternes hovedintensjon. Veien ut av utmattelse er ofte kompleks, individuell og langvarig, derfor er det vanskelig å skrive en veileder som treffer nøyaktig. Rehabilitering krever ofte innsats fra forskjellige hold, og at pasienten har én eller flere hjelpere. Boken er ikke ment eller egnet som erstatning for det.

  Hvis leseren er pasient, møter han en uttalt empatisk stil. Pasienthistoriene har en gjennomgående optimistisk tone og et positivt utfall. Forfatterne presenterer mange relevante strategier og gir en mengde velmente råd. Delvis blir det for mange gjentakelser, opsjoner og forslag som likner hverandre. Dermed blir kapitlene for omfangsrike og uoversiktlige for noen av de pasientene som har størst behov for kjerneinnholdet. Dette gjør at boken ikke blir et universelt lesetips for alle personer med utmattelse.

  For helsepersonell kan boken øke forståelsen av pasientens perspektiv og bidra til å finne et felles språk, oppfatninger og strategier. Spesielt kan den delen hvor man beskriver tretthetssymptomer ved forskjellige sykdomstilstander og forklaringsmodeller, bidra til god kommunikasjon med pasienten. Boken egner seg ikke som oppslagsverk for temaet utmattelse, ei heller som lærebok for behandlingsteknikker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media