Re: Spesialpoliklinikk for skjelettdysplasier

Cecilie Rustad, Hilde Bjørndalen, Anne Grethe Myhre, Cathrine Alsaker Heier, Joachim Horn, Andreas Knaus, Ivan Hvid, Else Merckoll, Målfrid Tveiterås, Jostein Westvik Om forfatterne
Artikkel

K. Rosendahl og medarbeidere orienterer om sitt tilbud om spesialpoliklinikk for skjelettdysplasier ved Haukeland universitetssykehus i Tidsskriftet nr. 5/2015 (1). På vegne av Skjelettdysplasiteamet ved Oslo universitetssykehus vil vi opplyse om at Oslo Universitetssykehus også har en Skjelettdysplasiklinikk. Hos oss møter pasienten/familien barneendokrinolog, barneortoped, fysioterapeut, fagperson fra Trenings- og rådgivningssenteret og klinisk genetiker i en tverrfaglig konsultasjon. Røntgenbilder gjennomgås av radiologer med ekspertise innen skjelett/muskel- og barneradiologi. Etter konsultasjonen forfatter vi en felles rapport med forslag til oppfølgning og behandling som kan foregå både lokalt og sentralt. Noe av oppfølgningen kan dessuten skje ved Skjelettdysplasiklinikken når dette er indisert.

Vi har egen klinikk for pasienter med osteogenesis imperfecta. Fra 2016 har vår ortopediske avdeling nasjonalt behandlingsansvar for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn, noe som kommer barn med achondro- og hypochondroplasi til gode.

Vi kan motta pasienter fra hele landet, men mener det ofte er hensiktsmessig at henvisning skjer til skjelettdysplasiklinikk i egen helseregion når tilbudet finnes.

Anbefalte artikler