Kortfattet, men nyttig om vaksineskepsis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boom, Julie A.

  Cunningham, Rachel M.

  Understanding and managing vaccine concerns

  42 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 50

  ISBN 978-3-319-07562-4

  I serien fra Springer om aktuelle emner innenfor offentlig helsetjeneste ønsker forfatterne i dette kortfattede heftet å gi en praktisk tilnærming til hvordan vaksineskepsis hos foreldre best kan imøtegås.

  De første kapitlene omhandler omfanget av vaksineskepsis i USA, hvor minst 2 – 5 % av amerikanske foreldre ønsker at deres barn blir fritatt for en eller flere vaksiner. Bak skepsisen ligger det oftest en redsel for bivirkninger og frykt for å skade barnets immunsystem med (for) hyppige sprøyter. Især hvite mødre over 30 med høy inntekt eller høy utdanning, og de som søker alternativ behandling, er usikre på om vaksinasjon er bra eller ikke.

  Det fremheves at foreldrenes vanlige helsekontakter er de som har størst innflytelse på vaksinasjonsvalget. Helsepersonell anbefales derfor i møtet med vaksineskeptiske foreldre klart å ta rollen som medisinsk ekspert, å akseptere deres bekymringer, men ikke deres misoppfatninger, og bruke oppdatert vitenskapelig informasjon som grunnlag for konkrete råd og anbefalinger. Forfatterne kommer også med noen velplasserte råd om at helsepersonell bør bruke vanlige ord og gi seg god tid, og det er jo alltid på sin plass.

  Bokens største verdi er imidlertid at forfatterne presenterer en nyttig oversikt over bekymringer som foreldre ofte kommer med, og foreslår hva man kan svare, både når det gjelder enkeltvaksiner og mer generelle spørsmål om vaksinasjon. Det ligger implisitt i forfatternes grunnholdning at høy vaksinasjonsdekning er viktig, men sett ut fra en norsk barneleges synspunkt fokuserer de vel mye på fordelene for det enkelte individ, i stedet for å vektlegge det kollektive aspekt mer: Når foreldre bidrar til høy vaksinasjonsdekning ved å vaksinere sitt eget barn, beskytter de også naboens barn og de som ikke tåler vaksinering.

  I det siste kapitlet tar forfatterne opp vanskelige etiske spørsmål som forholdet mellom foreldreautonomi og vanskjøtsel. Det er viktig, men dessverre blir det for kortfattet og overfladisk.

  Nest etter bedre levevilkår er vaksinasjoner det mest vellykkede folkehelsetiltaket gjennom alle tider. Vaksineskepsis må derfor tas på største alvor. Det fordrer at helsevesenet lytter til foreldrenes bekymringer og imøtegår feilaktige oppfatninger på en troverdig og redelig måte.

  Dette lettleste heftet er bra fundert med en lang referanseliste, og selv om det tar utgangspunkt i amerikanske forhold, kan jeg anbefale det til helsesøstre, helsestasjonsleger og barneleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media