Slik skapes fremtidens pasientjournal

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å bidra til at IKT i helsetjenesten gir økt pasientsikkerhet og effektivitet.

– Fremtidens pasientjournaler og helseregistre må utvikles i tråd med helsepersonellets og pasientenes behov, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Pasientene må oppleve trygghet for at helseopplysninger lagres sikkert, og at man selv har kontroll over hvilke opplysninger som er tilgjengelige for aktører i eller utenfor helsetjenesten, skriver foreningen i policynotatet Slik må fremtidens pasientjournal skapes.

Det er nødvendig å nyttiggjøre seg av det omfattende kunnskapsgrunnlaget som finnes om både muligheter og risiko ved økt bruk av struktur i pasientjournaler.

– En fleksibel pasientjournal hvor innholdet, inkludert en nødvendig mengde standardisert informasjon, tilpasses formålet ville kunne gi økt kvalitet og effektivisering av kommunikasjon, sier Gjessing.

Policynotatet er tilgjengelig her: www.legeforeningen.no/policynotater

Anbefalte artikler