Fedmebehandling – the American way

Jøran Hjelmesæth Om forfatteren
Artikkel

Kushner, Robert F.

Bessesen, Daniel H.

Treatment of the obese patient

2. utg. 336 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 120

ISBN 978-1-4939-1202-5

Redaktørene skriver i forordet at boken er ment å gi en verdifull oppdatering til både fedmeforskere og klinikere som arbeider med pasienter som lider av fedme.

Dette er en betydelig revidert versjon av en tidligere bok med samme tittel. Den inneholder 21 kapitler som er organisert i to hovedtemaer: Fysiologi og patofysiologi og Klinisk utredning og behandling. De fleste bidragsyterne er fra USA (36 av 46), og alle de kliniske kapitlene har amerikanske forfattere. Dette gjør boken best egnet for amerikanske lesere, men innholdet er i høyeste grad også relevant for norske forhold. Interessant nok er de tre høyaktuelle kapitlene om betydningen av tarmbakterier og tarmhormoner, samt mekanismer for effektene av fedmekirurgi, skrevet av engelske forfattergrupper.

De ti fysiologi-/patofysiologikapitlene er til dels omfattende, men hovedsakelig velskrevne, oppdaterte og lærerike. Enkelte kapitler kunne nok imidlertid hatt nytte av en strammere redaksjonell styring. Det gjelder for eksempel det første kapitlet, om nevroregulering av appetitt, som ikke inneholder en eneste figur, men som er spekket med detaljerte beskrivelser av anatomiske lokalisasjoner i hjernen, reseptorer, hormoner, peptider og reguleringsmekanismer. Dette gjør budskapet vanskelig tilgjengelig, og man burde i en eventuell fremtidig utgave supplere med illustrasjoner og henvise mer til spesiallitteratur for detaljer.

Den kliniske delen er også innholdsrik, godt oppdatert og av høy faglig standard. Innholdet er imidlertid klart farget av forfatternes nasjonalitet og ofte eksplisitt tilpasset et amerikansk publikum. Det betyr imidlertid ikke at innholdet er irrelevant for norske lesere med interesse for fagfeltet.

Gode illustrasjoner er dessverre en mangelvare. Flere figurer er uskarpe og bidrar ikke til den store leseopplevelsen. I tillegg er 6 av 21 kapitler (1, 2, 4, 12, 14, 20) ikke illustrert i det hele tatt. Det blir da tungt for leseren å holde på konsentrasjonen, og hovedbudskapet kommer ikke alltid like klart frem.

Det er vanskelig å si hvem som kan ha mest glede av boken, men første halvdel om fysiologi og patofysiologi er nok best egnet for spesielt interesserte. Med unntak av mine få innvendinger over gir den kliniske delen en god og oversiktlig innføring i fagfeltet for helsearbeidere som møter pasienter som sliter med overvekt eller fedme (og det gjør jo alle i dag). Oppsummert gir jeg boken terningkast 4.

Anbefalte artikler