Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Verdens helseorganisasjons strategi for eradikering av frambøsi omfatter massebehandling med azitromycin. Denne strategien støttes av resultatene fra en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Sykdommen frambøsi (yaws) skyldes spiroketen Treponema pallidum pertenue, som er nært beslektet med den mer kjente Treponema pallidum pallidum, som forårsaker syfilis. Symptombildet har likhetstrekk med syfilis, men sykdommene skiller seg når det gjelder smittemåte. Frambøsi smitter ved direkte hudkontakt, mens syfilis er seksuelt overførbar. Dermed har sykdommene forskjellige risikogrupper, og frambøsi rammer særlig barn i fattige, rurale områder i tropiske land. Frambøsi gir lokaliserte hudlesjoner ved smittestedet i primærstadiet, tilbakefall av generaliserte hudlesjoner i sekundærstadiet og skjelettdestruksjon i tertiærstadiet. Den er én av 17 sykdommer som Verdens helseorganisasjon klassifiserer som neglisjerte tropiske sykdommer (1).

Ettersom mennesker er eneste kjente reservoar for T. pallidum pertenue, er eradikasjon av sykdommen mulig. På et konsensusmøte i 2012 anbefalte Verdens helseorganisasjon massebehandling av hele populasjoner med azitromycin, med påfølgende oppsporing og behandling av aktive tilfeller av frambøsi. Denne strategien er nå testet ut på en av øyene på Papua Ny-Guinea, der 13 302 av en estimert befolkning på 16 092 innbyggere (82,7 %) fikk én dose med azitromycin oralt (2). Man fant en reduksjon av prevalensen av aktiv frambøsi fra 2,4 % før behandlingen til 0,3 % ett år etter behandlingen. Prevalensen av latent sykdom med høy serologisk titer falt fra 18,9 % til 7,3 % blant store barn (6 – 15 år) og fra 13,7 % til 0,9 % blant småbarn (1 – 5 år). Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert. Det var ikke tegn til utvikling av resistensgener ved DNA-undersøkelse av Treponema-arten.

Forfatterne konkluderer med at studien støtter strategien til Verdens helseorganisasjon, men at en enda større andel av befolkningen må nås for at man skal kunne oppnå full eradikasjon.

Anbefalte artikler