Kongens heder til Mona Skard Heier

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Mona Skard Heier fikk overrakt medalje og diplom av Terje Rootwelt, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Hans Erik Heier

Mona Skard Heier (f. 1939), spesialist i nevrologi og i klinisk nevrofysiologi, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for narkolepsiomsorgen i Norge. Medaljen ble overrakt på en mottakelse på Søsterhjemmet på Ullevål fredag 6. mars 2015.

Heier tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969 og doktorgraden i 1989 med en avhandling om metabolske forhold i sentralnervesystemet med særlig vekt på betydningen av vitamin B₁.

Hun var tidligere seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, der hun ledet Klinisk nevrofysiologisk laboratorium fra 1989 til 2002. Deretter har hun drevet omfattende forskning og populærvitenskapelig forfatterskap om søvnmedisin, med særlig vekt på narkolepsi. Hun er fortsatt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved Oslo universitetssykehus.

Anbefalte artikler