Sympatisk fortelling om en usynlig verden

Carola Grub Om forfatteren
Artikkel

Worning, Peder

Der er flere bakterier i et gram lort end der er mennesker i hele verden

255 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 300

ISBN 978-87-7749-751-3

Peder Worning forteller på dansk i 12 kapitler om mikrobenes verden på en enkel og sympatisk måte. Han skriver ikke bare om det som er farlig og spennende, men også om det som er nyttig, det hyggelige og det kuriøse. Han omtaler de første levende organismene, oppdagelsen av forskjellige bakterier og virus, gamle og nye behandlingsmetoder, samt oppfinnelser av påvisningsmetoder og resistensproblematikk. Heltene som Semmelweiss og Koch får sin plass, og mikrobenes rolle gjennom historien, i kriger og i nåtiden, med ebolavirus og fedmeforskning, blir gjennomgått. Mikroorganismenes rolle i næringsmiddelproduksjon og i mange andre oppgaver de er satt til, er også tatt med.

I tillegg til teksten, som er mer lagt opp som en fortelling enn som en fagbok, er det fargerike og fine bilder og gode illustrasjoner. Boken har et helhetsperspektiv, som ikke kun konsentrerer seg om tradisjonell medisinsk mikrobiologi, men som setter infeksjonssykdommene inn i en anvendelig kontekst. Det er fristende å kritisere avsnittene om DNAs oppbygning og funksjon, som blir langt og tungt i forhold til resten, men på den andre siden er det faktisk fremstilt på en så pedagogisk eksemplarisk måte at det kan bli forståelig for mange.

Boken egner seg like bra til å få ikke-helsepersonell til å forstå hvorfor vi ikke stadig vekk bør skrubbe av oss alle mikroorganismer, eller hvordan gjærsoppinfeksjoner i underlivet oppstår, som for helsepersonell som i utgangspunktet ikke har sine faglige røtter i mikrobiologen, men ønsker å forstå sammenhengene uten å ty til en tung lærebok. Selv om det basale i boken er godt kjent for medisinske mikrobiologer, finnes det en del overraskende og ganske ukjente episoder fra historien som er verdt å få med seg.

Dette er ingen fagbok, men likevel en faglig korrekt bok som egner seg til mange formål. Totalt sett en nyttig, underholdende og lærerik bok for alle som vil lære enkelt og forståelig om det vi ikke kan se med det blotte øye, men som likevel lever rundt oss. Anbefales!

Anbefalte artikler