Omfattende om kreftstamceller

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Rajasekhar, Vinagolu K.

Cancer stem cells

508 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 120

ISBN 978-1-118-35616-6

Cancer stem cells er en omfattende bok, redigert av Vinagolu K. Rajasekhar, som er seniorforsker ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. Den er på 508 sider og er inndelt i seks deler og 35 kapitler, skrevet av forskjellige forfattere. Forfatterne er fra Europa, USA, Canada og Asia. Noen av kapitlene er fint illustrert, men ikke alle har illustrasjoner.

Boken omhandler, som tittelen sier, kreftstamceller, og spenner fra basale problemstillinger til de mer kliniske. Alle kapitlene har fyldige referanselister med både «klassiske» og helt ferske artikler. Målgruppen er kreftleger og kreftforskere.

I løpet av de siste tiårene har kreftstamceller fått mye oppmerksomhet, og hvorvidt de egentlig eksisterer, har også vært diskutert. I dag brukes denne termen på celler med visse markører på celleoverflaten, de er forholdsvis udifferensierte og har muligheten til multipotent differensiering. Man tenker seg at standard kreftbehandling dreper de fleste kreftcellene i en svulst (eller i en pasient), men at kreftstamcellene er mer resistente og utgjør den virkelige faren for pasientene.

Boken starter med en grunnleggende gjennomgang av hva kreftstamceller er. Dyre- og cellemodeller blir gjennomgått, noe som bidrar til at også fagpersoner uten spesialkunnskaper kan ha glede av boken. I et eget kapittel gjennomgår man epitelial-mesenkymal transisjon, hvilket innebærer at celler kan gå fra å være differensierte, spesialiserte celler til å være udifferensierte celler som likner stamceller. Dette er et viktig felt i kreftforskning i dag.

De siste delene (del V og VI) omhandler mer kliniske problemstillinger. Dette er nær forskningsfronten, og både miRNA, exosomer og riboproteomet omtales i egne kapitler i del V. I del VI tar man forseg den kliniske relevansen for pasientene. Det er dessverre et stykke igjen før pasienter kan få behandling rettet mot kreftstamceller. Hvordan man kan bruke den nyvunne kunnskapen om kreftstamceller, er foreløpig litt uvisst, men forståelsen av temaet er definitivt mye større i dag enn for noen få år siden. Den økte forståelsen vil komme pasientene til gode.

Her finnes mye informasjon, men det er kanskje ikke en bok man har på nattbordet. Men den er fin å slå opp i og lese deler av. Jeg anbefaler den!

Anbefalte artikler