Et reelt akademikersamarbeid

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

– Det er veldig positivt å utveksle erfaringer når de tillitsvalgte i staten har kurs på tvers av flere yrkesgrupper.

Bjørn Knudsen, Tonje Strømdal og Morten Finckenhagen på kurs for statstillitsvalgte i København. Foto: Stein Runar Østigaard

Bjørn Knudtzen, psykiater og samfunnsmedisiner, er hovedtillitsvalgt for legene i NAV og har lang fartstid som tillitsvalgt fra flere steder gjennom mange år. Han forteller at legene ofte blir en liten gruppe i forhold til andre større akademikergrupper i staten. Det gir særlige utfordringer for å unngå at legenes behov ikke «drukner».

Rundt 40 statlige tillitsvalgte fra ulike fagforeninger innen Akademikerne deltok på tillitsvalgtkurs i København i slutten av januar. Kurset er et tilbud til tillitsvalgte for ansatte i staten, med unntak av helseforetakene. Deltakerne omfatter de som er ferske som tillitsvalgt, som vurderer å stille seg til disposisjon, eller som trenger litt påfyll i tillitsvalgtrollen.

Kursene er et godt eksempel på et praktisk og godt samarbeid mellom de ulike organisasjonene innen Akademikerne, synes Knudtzen. Det er en viktig anledning til å bli kjent på tvers av Akademikerforeningene og å bli kjent med mange som han treffer igjen senere i andre sammenhenger, som for eksempel forhandlinger. Et grunnkurs for tillitsvalgte i staten gir også et potensiale for å hjelpe medlemmene mer.

Gjør staten til en bedre arbeidsgiver

– De tillitsvalgte gjør også en viktig jobb for å tilrettelegge slik at staten kan være en attraktiv arbeidsgiver for disse yrkesgruppene, mener Bjørn Knudtzen. Han får støtte fra allmennlege Morten Finckenhagen, som jobber ved informasjonsavdelingen i Statens legemiddelverk. – Vi ser for eksempel stor forskjell på mulighetene til å ta etterutdanning når leger ansettes som seniorrådgivere og ikke i overlegestillinger, for teller han. Han ser en uheldig utvikling nå siden det er mange søkere til stillinger og arbeidsgiveren kan ta seg større friheter.

– Det strukturelle er på plass for de tillitsvalgte i staten, forteller Tonje Strømholm, lokaltillitsvalgt i Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim. Hun mener det også er fordeler ved å være en liten yrkesgruppe. Når man er få er det enklere å få gjort noe også. Selv har hun gode erfaringer med blant annet å få løftet legene på sin arbeidsplass for å bedre rekrutteringen av leger.

Viktig for å kunne rekruttere

– Legeforeningen er opptatt av å skolere våre tillitsvalgte, sier Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef og advokat i avdeling for Jus og arbeidsliv. Hun forteller at kursene har som mål at de tillitsvalgte kan møte arbeidsgivere på likeverdig måte og at de derfor kan bistå medlemmer best mulig.

– Vi er opptatt av å ha gode tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i staten for å sikre rekruttering til disse vervene.

– Vi håper den personlige kontakten med Legeforeningens representanter gjør det enklere å ta kontakt når de trenger bistand, sier Gillebo-Blom. Legeforeningen har et eget program for alle tillitsvalgte på arbeidsteder, kalt «Fra tillitsvalgt til leder».

Tre moduler

Utdanningsprogrammet er delt i tre moduler. I tillegg lages det egne kurs for ulike sektorer, så også for tillitsvalgte i staten. Deltakerne får en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg får de praktiske råd om hvordan tillitsvalgtrollen kan fylles med innhold, og de kan utveksle erfaringer, diskutere og bygge nettverk.

Deltakerne på kurset i København kom fra Norsk psykologforening, Norsk veterinærforening, Norges Pharmaseutiske Forening, Den Norske Tannlegeforening, Samfunnsøkonomene og Legeforeningen. Kursene har vært arrangert i flere år som et samarbeid mellom medlemsforeningene, og går på rundgang. Denne gangen var det Norsk Psykologforening som stod som arrangør.

Les mer: www.legeforeningen.no/tillitsvalgtkurs

Anbefalte artikler