Nedkjøling under hjerte-lunge-redning?

Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

Terapeutisk nedkjøling under pågående hjerte-lunge-redning har ikke innvirkning på overlevelse, inflammasjonsmarkører eller hjernefunksjon, viser en fransk studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Terapeutisk nedkjøling ved hjertestans er anbefalt så raskt som mulig etter at sirkulasjonen er kommet i gang. I en fransk studie som nylig ble publisert i Intensive Care Medicine, har man undersøkt om nedkjøling allerede under pågående hjerte-lunge-redning, dvs. før sirkulasjonen har kommet i gang, kan være gunstig (1).

Pasienter med prehospital hjertestans ble randomisert til infusjon av kaldt saltvann og ekstern kjøling under pågående hjerte-lunge-redning (n = 123) eller nedkjøling etter innleggelse i sykehus (n = 122). Nedkjøling under pågående hjerte-lunge-redning forkortet tiden til ønsket temperatur (≤ 34 °C) med 75 minutter. Andelen pasienter som nådde sykehuset i live, var lik i begge gruppene. Det var ingen forskjell i nivå av nevronspesifikk enolase eller i inflammasjonsmarkører mellom gruppene. Etter én måned var det ingen forskjell i overlevelse eller hjernefunksjon.

– Intervensjonsgruppen nådde måltemperatur over én time før kontrollgruppen uten gevinst på overlevelse eller hjernefunksjon, men utvalgsstørrelsen var primært beregnet for å finne forskjeller i nevronspesifikk enolase-nivå og ikke i overlevelse eller hjernefunksjon, sier Trond Nordseth, som er overlege og ph.d. ved Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital og leder av Norsk Resuscitasjonsråd.

– Det var en tendens til bedre hjernefunksjon i intervensjonsgruppen, og mer omfattende tester kunne potensielt vist om nedkjøling under pågående hjerte-lunge-redning beskytter hjernen bedre enn ved nedkjøling etter innleggelse. Nytten av terapeutisk hypotermi på langtids kognitiv funksjon er fortsatt uavklart, sier Nordseth.

Anbefalte artikler