Godt bidrag til økt sikkerhet i medikamentbruk

Dagfinn Krogsæter Om forfatteren
Artikkel

Ross, Sarah

Prescribing at a glance

86 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 25

ISBN 978-1-118-25731-9

Målgruppen for hele serien er i første rekke medisinstudenter og nyutdannede leger, men denne boken kan også med fordel brukes som et oppslagsverk for erfarne leger og sykepleiere. Forfatterens intensjon er å bidra til sikker forskrivning med søkelys på sykehusmedisin, men prinsippene gjelder også i primærhelsetjenesten.

Boken er én av 55 bøker eller hefter utgitt i serien At a glance. Den er oppdelt i 39 oversiktlige kapitler, der hvert enkelt kapittel kan ha nytte hver for seg. Den er i A4-format med tynne permer og godt papir.

Førstesiden i hvert kapittel har gjerne en tabell eller illustrasjon som rettferdiggjør tittelen At a glance. Det meste passer godt for norske forhold, men et par kapitler gjelder hovedsakelig for Storbritannia.

Forfatteren gir konsise anbefalinger som i de aller fleste tilfeller samsvarer med norsk praksis. Hun skiller mellom hva som forskrives av allmennleger, og hva som forventes å tilhøre spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Kapittel 16, Prescribing in children, henviser til British National Formulary for Children (BNFC). Vi har ikke noe tilsvarende i Norge. Det er en database tilgjengelig for norske leger gjennom Helsebiblioteket.

Boken har fem deler. Del én omhandler basale prinsipper, del to valg av medikament, del tre forskrivning til spesielle grupper, og del fire handler om logistikk. Del fem inneholder 15 kapitler om spesifikke medikamentgrupper. Denne inndelingen gjør at leseren raskt kan finne frem til aktuell problemstilling hvis man bruker boken som et oppslagsverk. Legemiddelbivirkninger og kontraindikasjoner er hyppig omtalt. Disse påminnelsene kan forhåpentligvis spare oss for en sykehusinnleggelse eller to.

For mer inngående studier, eller for å teste egne kunnskaper, finnes det en quiz og flervalgsoppgaver (multiple choice questions) på nettet. Se www.ataglanceseries.com/prescribing.En elektronisk versjon av boken kan kjøpes på Wiley E-Text hos forlaget.

Anbefalte artikler