Rett mat til rett barn

Anne Charlotte Brun Om forfatteren

Tømningshastigheten fra magen og gastrointestinale symptomer påvirkes av proteinsammensetningen i sondeløsninger.

Anne Charlotte Brun. Foto: Mille Brun Marthinsen

Cerebral parese rammer 2,1 per 1 000 levendefødte barn i Norge. Ca. 20 % av barn med denne funksjonshemningen er helt avhengig av hjelp til å spise. Gastrostomi og Nissens fundoplikasjon er vanlige prosedyrer for å bedre ernæringssituasjonen og refluks, men mange fortsetter med oppkast og gastrointestinale plager. Noen blir bedre av å skifte sondeløsning. Dette kan være relatert til endret ventrikkeltømning, hastighet på nedbrytning av proteiner og absorpsjon av aminosyrer i tarmen.

Doktorgradsarbeidet mitt er en randomisert, dobbeltblindet studie av barn med cerebral parese og gastrostomi. Formålet var å undersøke ulike proteiners påvirkning av ventrikkeltømning og gastrointestinale symptomer. Tømning ble målt ved hjelp av 13C-oktansyre-pusteprøve. Elektrogastrografi ble brukt for å undersøke magens rytmiske tømningsmønster (gastrisk myoelektrisk akivitet). Vi inkluderte pasienter med og uten Nissens fundoplikasjon. Karbohydrat og fett i løsningene var standardisert, kun proteintype varierte.

Vi fant at et måltid med 40 % kasein og 60 % myse tømmes signifikant raskere enn 100 % kasein. Frie aminosyrer og hydrolysert myse viste samme tendens som 40/60-blandingen, men var ikke signifikant raskere. De fundoplikasjonsopererte hadde mer postprandiale symptomer på et raskt måltid, noe som bør tas med i vurdering ved valg av måltider. Gastrisk myoelektrisk akivitet var patologisk ved alle måltider og skyldes antakelig grunnlidelsen.

Resultatene kan brukes til å «skreddersy» mat til sondeernærte barn, så de kan få løsninger som tolereres best mulig og med det bedre barnas symptomer og ernæringsstatus.

Disputas

Anne Charlotte Brun disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 28.11. 2014. Tittelen på avhandlingen er: Influence of proteins in meals on rate of gastric emptying, gastrointestinal symptoms and gastric myoelectrical activity in children with cerebral palsy.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler