Oversiktlig om hjertesykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Istad, Helge

  Hjerteboka

  Informasjon og råd om hjertesykdommer. 309 s, ill. Oslo: Opera forlag, 2013. Pris NOK 395

  ISBN 978-82-9284-505-9

  Hjerteboka er skrevet for dem som ønsker mer kunnskap om de vanligste hjertesykdommene, behandlingsalternativer, medisiner og, ikke minst, hva man selv kan gjøre for å forebygge sykdom. Målgruppen er mennesker uten helsefaglig utdanning, og den er derfor skrevet på en lettfattelig måte, der enkelte nøkkelord fra medisinsk terminologi er forklart i teksten. Språket for øvrig er fritt for faguttrykk. Bakerst finnes en oversikt over medisinske uttrykk som er grei å slå opp i. Boken har bilder som utfyller innholdet på en informativ måte.

  Stoffet er oversiktlig delt opp i hoveddeler. Forfatteren tar først og fremst for seg hjerteinfarkt, hjertesvikt og atrieflimmer, i tillegg til å vie plass til diabetes og kolesterol. I disse kapitlene får leseren en innføring i patofysiologi og behandlingsalternativer. I hvert kapittel møter leseren en pasient. Vi tas med på konsultasjonen mellom forfatteren og pasienten, og får ta del i diskusjonen dem imellom. På den måten blir vanlige spørsmål som pasientene har i tilknytning til de ulike tilstandene, tatt opp, samtidig som vi får ta del av forfatterens faglige vurdering. Det er nyttig for leseren å høre argumenter for og imot ulike alternativer. Dette er etter min mening en av bokens sterke sider. Selv om ingen pasienter er like, vil det å bruke såpass ulike pasientkasus bidra til at flere kan kjenne seg igjen.

  Trening, røyk og snus, førerkort og sexliv er andre emner som forfatteren tar for seg. Særlig er sex og hjertesykdom et sensitivt emne, som mange nok kan kvie seg for å ta opp. Da er det nyttig med råd i bokform.

  Et kapittel er forbeholdt de vanligste undersøkelsene ved utredning av hjertesykdom. Dette er passende i en bok som søker å gi en bred oversikt. Avsnittene om EKG-tolking kunne med fordel vært kortet ned og forenklet. Slik det står, blir det for avansert når man må regne med at leseren ikke har medisinsk opplæring.

  Jeg synes dette er en god bok om hjertesykdommer, og både pasienter og pårørende kan ha nytte av å lese den. Den er skrevet på en måte som gjør stoffet lett å forstå, samtidig som den har med en del informasjon som gjør at den gir noe ekstra til dem som ønsker å gå mer i dybden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media