Kort liggetid etter hoftebrudd øker risiko for død

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Kort liggetid på sykehus etter hoftebrudd er assosiert med økt risiko for død 30 dager etter utskrivning, viser en svensk studie.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Liggetid på sykehus for pasienter med hoftebrudd er blitt kortere de siste årene. Sammenhengen mellom lengden på sykehusoppholdet og risiko for død etter utskrivning er nå undersøkt blant nesten 120 000 personer ≥ 50 år i Sverige med førstegangs hoftebrudd i perioden 2006 – 12 ved å kombinere ulike nasjonale registre (1).

Gjennomsnittlig liggetid etter hoftebrudd gikk ned fra 14,2 dager i 2006 til 11,6 dager i 2012 (p < 0,001). Det var en ikke-lineær sammenheng mellom liggetid og risiko for død etter utskrivning (p < 0,001), med en terskel ved ca. ti dager. For pasienter med et sykehusopphold på ≤ 10 dager var en reduksjon på én dag forbundet med 8 % økt risiko for død innen 30 dager etter utskrivning i 2006. I 2012 var denne økt til 16 %. Ved liggetid ≥ 11 dager var en reduksjon på én dag ikke assosiert med økt risiko for død i noen del av oppfølgingsperioden.

– Kortere liggetid kan ha negative følger, spesielt for de svakeste pasientene, sier overlege Frede Frihagen ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. De fleste pasienter med hoftebrudd har tilleggslidelser, som både kan være årsaken til bruddet og bli utløst eller forverret i forbindelse med bruddet. Selv med mulige feilkilder, slik som usikker dødsårsak, usikker årsak til utskrivning og usikre data om til hvor pasientene ble utskrevet, tyder studien på at for kort liggetid etter operasjon kan føre til unødvendige dødsfall. Man må ha tilstrekkelig tid til å mobilisere pasienten godt, utrede årsaken til fallet og behandle underliggende tilstander eller observere pasientene lenge nok til å fange opp alvorlige komplikasjoner, sier Frihagen.

Anbefalte artikler