Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Tiril Sandell, ph.d. Microvascular decompression for cranial nerve vascular compression syndromes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Mika Niemelä, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland, John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Kristian Eide, Audun Stubhaug og Eirik Helseth.

Anita Kåss, ph.d. Gonadotropin-releasing hormone antagonism – A potential pathway for anti-inflammatory treatment in rheumatoid arthritis: Results from a case-control study and a randomized controlled trial. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Robert G. Lahita, Rutgers New Jersey Medical School, Newark, USA, Monika Østensen, Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, St. Olavs hospital, og Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Øystein Førre.

Knut Håkon Hole, ph.d. Magnetic resonance guidance for the multidisciplinary management of pelvic malignancies – Clincal potential and technical limitations. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Lennart Blomqvist, Røntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige, Karen-Lise Garm Spindler, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Århus, Danmark, og Kjetil Taskén, Norsk senter for molekylærmedisin/Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Hansen Ree, Therese Seierstad og Stein Gunnar Larsen.

Elisabeth Astrup, ph.d. Inflammation in rickettsial infections. Role of Wnt-signaling and innate immunity in Mediterranean spotted fever and scrub typhus. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Bjørn Blomberg, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Helge Røsjø, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Akershus universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Aukrust og Jan Kristian Damås.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kristian Anton Simonsen, ph.d. The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilization of services. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 25.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Professor Morten Lindbæk, Universitetet i Oslo, Signe Flottorp, Universitetet i Oslo, og Stig Harthug, Universitetet i Bergen.

Veileder: Guri Rørtveit.

Thomas Werner Lindner, ph.d. Epidemiology, treatment and outcome of out-of-hospital cardiac arrest. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 26.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Johan Herlitz, Høgskolan i Borås, Sverige, Jan-Thorsten Gräsner, University Medical Center of Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Tyskland, og Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Eldar Søreide.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

http://uit.no/tavla/arr?uit_arr_kat=10,13

Maja Wilhelmsen, ph.d. «Light my fire» – Perspectives on motivation, helpfulness and implementation of guided internet-based cognitive behavioral therapy. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 13.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Annette Sofie Davidsen, Forskningsenheden for almen praksis, Center for sundhed og samfund, København, Danmark, Tine Nordgreen, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen, og Ivar Johannes Aaraas, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Nils Kolstrup og Mette Bech Risør.

Monica Linea Vold, ph.d. Pulse oximetry in an adult population: Predictors of low oxygen saturation and associations with mortality. The Tromsø Study 2001 – 2008. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Anne Lindberg, Umeå Universitet, Sverige,

Ane Johannessen, Senter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus, og Peder Halvorsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Hasse Melbye, Ulf Aasebø og Audhild Hjalmarsen.

Erik Sveberg Dietrichs, ph.d. Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dysfunction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.3. 2015.

Bedømmelseskomité: Jasna Marinovic Ljubkovic, Department of Physiology, University of Split School of Medicine, Kroatia, Eirik Skogvoll, Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs hospital, og Claus Klingenberg, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge/Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Torkjel Tveita og Ole Magnus Filseth.

Anbefalte artikler