Holder hva den lover

Richard Heitmann Om forfatteren
Artikkel

Davey, Patrick

Medicine at a glance

4. utg. 537 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 36

ISBN 978-0-470-65945-8

Julen 2014 ble delvis brukt til å lese gjennom 4. utgave av Medicine at a glance. Det var fornøyelig lesing. Da jeg studerte medisin, elsket jeg disse kortfattede, «down-to-the-point» medisinske lærebøkene. Boken tar for seg utredning og diagnostisering av de aller fleste indremedisinske tilstander og sykdommer, med en liten introduksjon av ulike behandlingsmodaliteter. Sykdommer i skjæringspunktet mellom indremedisin og andre fag er beskrevet i egne kapitler for onkologi, nevrologi, oftalmologi, revmatologi, dermatologi og gynekologi. Et pluss er at mange av kapitlene har kildehenvisninger. Boken er laget i samarbeid med medisinstudenter, som også oppgis å være målgruppen.

Den er rikt illustrert med detaljerte tegninger og bilder, og de visuelle virkemidlene supplerer teksten godt, skaper oversikt, sammenfatter og øker leserens forståelse for komplekse tilstander og sammenhenger. Språket er kortfattet og rett på sak, med hyppig bruk av punktoppstillinger. Således egner den seg godt som oppslagsverk og for den travle studenten før eksamen.

Som seg hør og bør har man tilgang til enkelte tilleggstjenester på internett. En QR-kode gir tilgang til en nettside med mulighet for selvtesting av typen «multiple choice» og interaktive «flashcards». Det er tallrike relevante spørsmål innenfor de ulike fagområdene, og «flashcards» kan fungere bra i kollokviegrupper. Ønsker man tilgang til en elektronisk utgave av boken, må man, noe overraskende, kjøpe den i tillegg.

Denne utgivelsen vil fungere utmerket som en innføring i faget indremedisin. Dens styrke er at den er lettlest, oversiktlig, systematisk og logisk i sin oppbygning og har gode illustrasjoner. Svært mye relevant informasjon er samlet på drøyt 500 sider. Mesteparten av teksten er viet den analytiske prosessen som ligger til grunn for utredningen og den differensialdiagnostiske tilnærmingen – sentrale momenter i legerollen. Boken skjemmes litt av at den ikke er helt oppdatert når det gjelder enkelte veletablerte behandlingsprinsipper, f.eks. at biologisk behandling har en helt sentral plass ved alvorlig inflammatorisk tarmsykdom. Jeg savner også et eget kapittel om geriatri. For profesjonelle helsearbeidere kan boken fungere greit som et oppslagsverk, men erfarne leger vil nok raskt savne dybden man finner i større verk, som Harrison’s Principles of internal medicine.

Anbefalte artikler