TNF-α-hemmere og postoperative komplikasjoner

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Høye serumnivåer av TNF-α-hemmere ga flere postoperative komplikasjoner ved Crohns sykdom, men ikke ved ulcerøs kolitt.

Tumornekrosefaktor (TNF)-hemmere brukes mot inflammatorisk tarmsykdom. I en nylig publisert studie har man undersøkt om høye serumnivåer av TNF-α-hemmere er assosiert med flere postoperative komplikasjoner ved slike sykdommer (1).

Av 217 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom hadde 150 fått behandling med en TNF-α-hemmer. Blant pasienter med ulcerøs kolitt var det ingen forskjell i postoperativt forløp mellom dem med målbare og dem med ikke-målbare serumnivåer av TNF-α-hemmere. Blant pasienter med Crohns sykdom var middels høye og høye serumnivåer assosiert med økte postoperative komplikasjoner (oddsratio 2,5; p = 0,03), særlig infeksjon (oddsratio 3,0; p = 0,03), sammenliknet med lave eller ikke-målbare nivåer. Høye nivåer var assosiert med flere sykehusinnleggelser enn lave nivåer.

– Generaliserbarheten av denne studien er usikker, da kun 21 % av pasientene som ble operert i tidsrommet var tatt med i studien, sier Bjørn Moum, som er professor ved Universitetet i Oslo. Seleksjonskriteriene er ikke diskutert.

– Forfatterne tar resultatene til inntekt for at økende mengder TNF-α-hemmere, og dermed TNF-α-hemmere per se, øker risikoen for postoperative komplikasjoner og infeksjoner som følge av immunsuppresjon. De diskuterer derimot ikke om pasienter med Crohns sykdom med høye målbare nivåer kan ha vært gjenstand for mer intensiv medikamentell behandling pga. mer alvorlig sykdom enn dem med lave eller ikke-målbare nivåer, sier Moum.

Anbefalte artikler