Enkelt og instruktivt om kommunikasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brudal, Lisbeth Holter

  Empatisk kommunikasjon

  Et verktøy for menneskemøter. 196 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 290

  ISBN 978-82-05-47452-9

  Dr.philos. Lisbeth Holter Brudal er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2011 og har vært en pioner på særlig to områder: forskning og klinisk praksis i utviklingen av fagområdet tokologi, og kommunikasjon gjennom utvikling av metoden Empatisk kommunikasjon.

  Forfatteren har skrevet 16 lærebøker om ulike emner innen faget psykologi, mange oversatt til flere språk. I den siste læreboken så langt beskriver hun samtaleverktøyet Empatisk kommunikasjon. Boken foreligger også på engelsk som e-bok, og rangerer i skrivende stund som nr. én på bestselgerlisten hos Amazon for tre ulike kategorier. Siden 2004 er det holdt en rekke kurs for ansatte i sykehus, kommunehelsetjeneste og i ulike utdanningsinstitusjoner om emnet.

  Boken har to deler. Den første delen er en innføring i verktøyet, hvor forfatteren bruker en rekke gode eksempler fra sin kliniske praksis. I den andre delen beskriver hun erfaringer og evalueringer fra ulike kurs. I tillegg kommer hun med forslag til kursprogram og undervisningsmateriell.

  For leger er spesielt beskrivelsen og bruken av selve samtalemetoden interessant. Hun beskriver fire trinn i dialog mellom hjelper og deltaker: Først forteller deltakeren sin historie. Deretter beskriver deltakeren de følelsene som er forbundet med historien. Så setter deltakeren ord på tanker og refleksjoner i forbindelse med egen historie og egne følelser. Til slutt spør hjelperen om deltakeren ønsker å høre hans eller hennes tanker og refleksjoner til det som er kommet frem i løpet av de tre første trinnene i dialogen.

  Dette er fire grunnleggende elementer i enhver terapeutisk samtale og egentlig en operasjonalisering av S. Kierkegaards Veiledning i hjelpekunst som han beskrev for 150 år siden. Metoden beskrives og begrunnes både nevrobiologisk og psykoterapeutisk på en enkel måte. Å vise empati og å møte det enkelte menneskes medfødte behov for kontakt og å bli sett, gir mulighet for endring, vekst og utvikling.

  For en allmennlege som har interessert seg for kommunikasjonen mellom lege og pasient i lang tid, gir boken verdifull teoretisk ballast for en struktur på samtaler som mange vil kjenne igjen som naturlig og intuitivt. I en tid med økende tilbud om tester og spørreskjema er dette en lettfattelig innføring i den gode samtalens kunst, kjemisk fri for diagnoser og diagnosekriterier. Det er det behov for mange steder, også på legekontorene.

  Jeg anbefaler boken på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media